อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ของสถานศึกษา ในสังกัด สพป.ปัตตานี เขต 2 ผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมพันดาว สพป.ปัตตานี เขต 2 มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ของสถานศึกษา ในสังกัด สพป.ปัตตานี เขต 2 ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Google Meet ณ ห้องประชุมพันดาว สพป.ปัตตานี เขต 2 มีกลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนละ 2 คน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี โดยมี นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษความสำคัญของการจัดทำแผนปฏิบัติการ และมีนายชัยชนะ สระทองทา รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 และนายพัฒนศักดิ์ เปลี่ยนรัมย์ เป็นวิทยากร ให้ความรู้ ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา