สพม.20 สร้างเครือข่ายการตลาดออนไลน์แก่นักเรียน เพิ่มช่องทางสร้างรายได้ พร้อมขานรับอุดรธานีเมือง Smart City

นายมรกต​ กลัดสอาด​ ผอ.สพม.20 ได้ให้เกียรติตรวจเยี่ยมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างเครือข่ายสินค้าและบริการ E-commerce เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสู่ความยั่งยืน ภายใต้โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อให้แข่งขันได้” ณ​ ห้องสุพรรณิการ์ โรงแรมสยามแกรนด์ จังหวัดอุดรธานี โดยร่วมถ่ายภาพ​ content​ กับข้าราชการครู​ นักเรียนและคณะอำนวยการดำเนินงาน​ ซึ่งประกอบด้วย​ นายพัตทอง​ กิตติวัฒน์​ อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี​ นายมรกต​ กลัดสอาด​ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา​ เขต​ 20​นายสิทธิรัชต์​ จารุไชยกุล​ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานีและประธานเครือข่ายเทคโนโลยีจังหวัดอุดรธานี​ นายภูริพัฒน์​ ชาวเวียง​ รอง​ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา​ เขต​ 20​ นางรมยกร​ วรรณสวาท​ ผอ.กลุ่ม​ส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา​ เขต​ 20​ และนายกศิพัฎญ์​ ทองแกม​ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี​ ผู้รับ​ผิดชอบโครงการ รวมจำนวนผู้เข้าจากโรงเรียนมในสังกัด สพม.20 กว่า​ 170 คน ซึ่งผลของการดำเนินโครงการนี้เพื่อสร้างเครือข่ายการตลาดออนไลน์ โดยการใช้กลไกโรงเรียนสู่ชุมชน ซึ่งการดำเนินโครงการในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานีร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา​ เขต​ 20 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี และเครือข่ายเทคโนโลยีจังหวัดอุดรธานี โดยอบรมระหว่างวันที่ 19-23 มกราคม 2562