สพป.ชัยนาท ร่วมพิธีเปิดโครงการ เปิดบ้านการศึกษาสรรพยา 2 สู่อาเซียน ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนวัดศรีมงคล

วันที่ 25 มกราคม 2562 >>> นางลักษณ์ประไพ หนูพรหม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ เปิดบ้านการศึกษาสรรพยา 2 สู่อาเซียน ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนวัดศรีมงคล โดย นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอสรรพยา เป็นประธาน ซึ่งมีคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ เปิดบ้านการศึกษาสรรพยา 2 สู่อาเซียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถตามความถนัด เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและร่วมกันพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีมาตรฐาน  ในการจัดงานครั้งนี้มีการจัดกิจกรรมแข่งขันทางวิชาการ เพื่อชิงทุนการศึกษา