สพป.ชัยนาท ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมภูมิปัญญาและอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมประจำจังหวัดชัยนาท

วันที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. >>> นางลักษณ์ประไพ หนูพรหม  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมภูมิปัญญาและอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมประจำจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท โดย นายสำราญ นันทนีย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุม