สพป.พังงา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Education Area Management Support System : AMSS++)

          วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ นายสมภาพ นาคพันธ์ รอง ผอ.สพป.พังงา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Education Area Management Support System : AMSS++) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับธุรการโรงเรียนในสังกัด สพป.พังงา ในเรื่องการรับ – ส่ง หนังสือราชการ ระหว่าง สพป.พังงา กับ โรงเรียนในสังกัด ซึ่ง จะเริ่มใช้งานตั้งแต่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมปันหยี โรงแรมภูงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา