สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เข้ารับอบรม เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

วันที่ 26 มกราคม  2562 เวลา 14.00 น.นายกิตติภัช  กนกธาดาสกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 นำข้าราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดและข้าราชการครูในสังกัดทุกอำเภอยกเว้นอำเภอดอยหล่อ เข้ารับการอบรม พร้อมกันกับข้าราชการหน่วยงานต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ 5000 คน ในหัวข้อ เรื่องสถาบันพะมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดย วิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรประจำ” รุ่นที่ 2/2661 เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์ เพื่อส่งเสริมอุดมการณ์ความรักชาติเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคีแก่คนในชาติ โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ณ ห้องนิทรรศการ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่

ภาพ/ข่าว  กรุณา  พุฒิมา  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ