สพป.อุดรธานี เขต 3 ประชุมผู้บริหารสัญจร เยี่ยมชื่นชมและให้กำลังใจสถานศึกษา 100% ครั้งที่ 1/2562

25 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 พร้อมด้วย นายนิคม ผิวนวล รอง ผอ.สพป. อุดรธานี เขต 3 คณะผู้บริหาร สพป.อุดรธานี เขต 3 ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนฯ ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมประชุมผู้บริหารสัญจร เยี่ยมชื่นชมและ ให้กำลังใจสถานศึกษา 100% ครั้งที่ 1/2562 วัตถุประสงค์เพื่อเยี่ยมชื่นชมและให้กำลังใจ สถานศึกษาในสังกัดครบทั้ง 203 แห่ง เยี่ยมชมการทดสอบการอ่าน นักเรียนชั้น ป.1 และป.4 ก่อนการทดสอบวัดความสามารถการอ่าน (Reading Test : RT) เก็บข้อมูลการทำความดีของสถานศึกษา เพื่อสร้างรูปแบบสถานศึกษาที่มีคุณภาพในสังกัด สพป. อุดรธานี เขต 3 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีแนวทางและพัฒนาไปด้วยกัน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพื่อให้ผู้เรียน ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืนต่อไป โดยการประชุมฯ จัดขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี