รมช. ศธ พร้อมด้วย เลขาธิการ กพฐ.และผู้บริหารในสังกัด ศธ.ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ผอ.สพท.


​รมช.อุดม ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ผอ.สพท. หวังทุกอย่างเรียบร้อย สามารถเฟ้นหาคนคุณภาพ ช่วยพัฒนาการศึกษาในระดับพื้นที่ทั่วประเทศ

เมื่อวั​น​อาทิตย์ที่​ 27 มกราคม 2562​ ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และนางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ตรวจสนามสอบผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ณ อาคาร 32 ชั้น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รมช.ศธ. กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบในวันนี้ พบว่าการจัดสอบสามารถทำได้เรียบร้อยทุกอย่าง โดยเฉพาะระบบการสอบที่มีความโปร่งใสและมีความยุติธรรม ซึ่งเป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญมากที่สุด ทั้งการตรวจเช็กผู้เข้าสอบ ระบบข้อสอบ การออกข้อสอบ ซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่างสพฐ.และกคศ. รวมถึงระบบการเคลื่อนย้ายข้อสอบต่างๆ ส่วนห้องสอบทุกห้องก็สามารถทำได้ตามมาตรฐานที่กำหนด ซึ่งการสอบครั้งนี้เป็นการสอบผอ.สพท.ชุดสุดท้าย เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จก็จะได้ผอ.สพท.ครบตามจำนวนทั้งประเทศ ซึ่งจะทำให้การดำเนินการต่างๆ ของกระทรวงฯ มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ทางด้าน นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า ในส่วนของ สพฐ. มีภารกิจในเรื่องของการรวมคะแนนแล้วประกาศผล โดยจะประกาศเป็นจำนวน 2 เท่าของตำแหน่งว่าง คือมี 40 ตำแหน่ง ก็จะประกาศ 80 รายชื่อ ในระหว่างนี้ก็จะมีการให้คะแนนประวัติ ผลงานในอดีต นำมาประเมินแบบ 360 องศา และเพื่อให้กระบวนการคัดเลือกมีความบริสุทธิ์ยุติธรรม คะแนนทั้ง 3 ส่วนนี้ก็จะแยกขาดออกจากกัน โดยคนที่ประเมินต้องไม่มีความเกี่ยวข้องกัน และจะไม่มีใครเห็นคะแนนแม้แต่ตัวผม(เลขาธิการ กพฐ.)เอง

ซึ่งคะแนนทั้งหมดนี้จะถูกส่งมาที่ส่วนกลาง แล้วคะแนนสอบจะเป็นคะแนนสุดท้ายที่เติมลงไป ดังนั้นจึงไม่มีโอกาสได้บิดเบือนคะแนนใดๆ ทั้งสิ้น ขอให้เชื่อมั่นได้ว่าเราจะได้ผอ.สพท.ที่มีความรู้ความสามารถตามที่หลักสูตรกำหนดไว้สำหรับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้เริ่มดำเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24-30 ธันวาคม 2561

โดยมีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจำนวน 346 ราย แบ่งเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 294 ราย และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 52 ราย และได้กำหนดให้มีการสอบ ภาค ก สอบข้อเขียน ในวันที่ 27 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ โดยมีตำแหน่งว่างที่จะดำเนินการคัดเลือก จำนวน 40 ตำแหน่ง แบ่งเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 31 ตำแหน่ง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 9 ตำแหน่ง

ซึ่งการสอบ ภาค ก สอบข้อเขียน จะมีการสอบในวิชาความรู้ความสามารถด้านการบริหารงานในหน้าที่ และวิชาความรู้ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและการนำไปใช้ หลังจากนั้น จะมีการประกาศผลผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 แล้วจัดการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 และประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ต่อไป

ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
ปชส.สร.ศธ.: อัจฉรา ปชส.สพฐ. รายงาน
27/01/2562