สพป.ลพบุรี เขต 1>ขอบคุณ ชมรมวิชาชีพช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี มาออกค่าย “พี่ช่วยน้องอาสาพัฒนา ครั้งที่ 11” เพื่อปรับปรุงเรือนเพาะชำ สนามเด็กเล่น ทาสีรั้ว กำแพง @โรงเรียนวัดหนองแก้ว

วันที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 10.30-12.00 น. >> นายไกรสิทธิ์ เกษี รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองแก้ว กล่าวขอบคุณนายธนู ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ฝ่ายวิชาการ นักศึกษาชมรมวิชาชีพช่างก่อสร้าง คณะครูฯ ของวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ที่ได้มาออกค่ายด้วยการระดมทุนจากการออกรับบริจาคจากผู้ใจบุญ ตลาดนัดกล้วยกล้วย ตลาดถนนคนเดิน เพื่อหาทุนมาจัดกิจกรรม “พี่ช่วยน้องอาสาพัฒนา ครั้งที่ 11” เพื่อซ่อมแซมโรงเรียนวัดหนองแก้ว ต.บางขันหมาก อ.เมือง จ.ลพบุรี สังกัด สพป.ลพบุรี เขต 1 ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม พ.ศ.2562 ด้วยการซ่อมแซม ทาสีสนามเด็กเล่น ทาสีรั้วและกำแพง ปรับปรุงเรือนเพาะชำของโรงเรียนวัดหนองแก้ว ให้กลับมามีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น ด้วยกำลังของนักศึกษาแผนกช่างก่อสร้าง คณะครู พร้อมได้รับมอบอุปกรณ์กีฬา สร้างความดีใจให้แก่น้อง ๆ นักเรียนเป็นอย่างมาก ณ โรงเรียนวัดหนองแก้ว ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี…นางสาวโชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ถ่ายภาพ/รายงาน….

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)