สพป.สงขลา เขต 3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบ O-NET

วันที่ 28 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. นายสมศักดิ์ นิตย์คำพร รองผอ.สพป. สงขลา เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับสนามสอบอำเภอสะเดา ณ ห้องประชุมเขาน้ำค้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 เพื่อเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ในการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 โดยมี นางสุรีย์ พูลทอง และกลุ่มนิเทศฯ เป็นผู้จัดประชุมคณะกรรมการและดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 ซึ่งจะทำการสอบในวันที่ 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2562