ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่าง สพฐ. กับ YFU สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำปี 2562

ประกาศผลโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่าง สพฐ. กับ YFU เยอรมนีpdf