สพม.10 ปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่ (ครูผู้ช่วย)

ดร.นิกูล ประทีปพิชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10  เป็นประธานในการปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่ (ครูผู้ช่วย) รอบ 2 ประจำปี 2561 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10  จำนวน 31 คน ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 – 11 มกราคม 2562 เข้ารับการปฐมนิเทศ และร่วมประชุมจัดทำทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) และเอกสารสิทธิอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้อง  ณ ห้องประชุมเพชรสมุทรคีรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10  เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562

oznor
rbt
cof
rbsh
rbsh
rbsh
cof
oznor
rbtoz
rbtoz
oznor
rbtoz
cof
cof
cof
cof
cof
cof
cof
cof
cof
rhdr
cof
cof
cof
cof
cof
cof
rbt
rbt
rbt
rbt
rbt
rbt
cof
rbt
dav
dav
cof
cof
cof
cof
rbtoz
cof
cof
cof
oznor