ผอ.สพม.37 ประชุมชี้แจงการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 สำหรับสนามสอบ จ.แพร่

นายประสิทธิ์  อินวรรณา รอง ผอ. รักษาราชการแทน ผอ. สพม. 37 ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมชี้แจงการจัดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 28 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม1 สพม.37 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยหัวหน้าสนามสอบและคณะกรรมกลางสนามสอบโรงเรียนในจังหวัดแพร่ จำนวน 9 สนามสอบ เพื่อชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจสำหรับเตรียมการจัดการสอบให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีกำหนดการสอบพร้อมกันทั่วประเทศในระหว่างวันที่ 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2561