สพป.นภ.2 ประชุมประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ ครั้งที่ 2/2564

วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 จัดประชุมประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ ครั้งที่ 2/2564 โดยมีนายรัฐอิสรา  กงวงษ์ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 เป็นประธานในการประชุมเพื่อมอบนโยบายการขับเคลื่อนและพัฒนาการศึกษา และติดตามผลการดำเนินงาน ที่ผ่านมา ซึ่งมีประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้ง 12 ศูนย์ และผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมภูน้อย สพป.นภ.2

รูปภาพเพิ่มเติมhttps://www.facebook.com/ictnb2/posts/1733543190370029