สพป.ขอนแก่น เขต 2 จัดอบรมโครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ(Smart Obec)

สพป.ขอนแก่น เขต 2 นำโดย ดร.อนุศาสตร์  สอนศิลพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จัดอบรมโครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ(Smart Obec) ให้แก่ครูธุรการโรงเรียน เพื่ออำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการระบบงานต่างๆโดยใช้การรับ-ส่ง งานในระบบ(smart obec) เพื่อให้การติดต่อสื่อสารระหว่าง สพฐ. กบ สพท.เป็นไปอย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลา งบประมาณ กระดาษพิมพ์เอกสาร ป้องกันเอกสารสูญหาย กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครูธุรการโรงเรียนในสังกัด จำนวน 123 โรงเรียนซึ่งเป็นครูธุรการใหม่ ณ ห้องรับรอง สพป.ขอนแก่น เขต 2 ระหว่างวันที่ 28 มกราคม 2562 – 2 กุมภาพันธ์ 2562