สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 รับโล่ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับดีเด่น

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 ดร.ไพศาล ปันแดน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 รับโล่รางวัล ระดับดีเด่น ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2561 ประเภทสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จาก ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 25-27 กันยายน 2561 ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม