ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ผนึกกำลัง โรงพยาบาลชุมชน จัดทำแผนป้องกันการแพร่ระบาด โควิด-19 เตรียมความพร้อมการเปิดการเรียนรูปแบบ ON SITE 100 %

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพอำเภอเมือง 1 ตำบลบ่อนอก จำนวน 8 โรงเรียน : โรงเรียนบ้านท่าฝาง โรงเรียนบ้านคลองชายธง โรงเรียนบ้านคอกช้าง โรงเรียนบ้านยุบพริก โรงเรียนวัดบ่อนอก โรงเรียนบ้านหนองปุหลก โรงเรียนวัดปากคลองเกลียว และ โรงเรียนยุวสมาคมประจวบคีรีขันธ์อนุสรณ์ ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประุถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จัดอบรมให้กับผู้บริหาร ครูอนามัย ในเรื่อง 1.วิธีการตรวจด้วยชุด ATK และการกำจัดทิ้งที่ถูกต้อง 2.การขอชุดตรวจATK ให้กับนักเรียน ครู 3.การประเมินสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อม ในการเรียน on site 4.การจัดทำแผนเผชิญเหตุโดยผสานความร่วมมือ จาก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 4 แห่ง ทุ่งโก ดอนซอ หนองปุหลก บ่อนอก เป็นวิทยากร อบรม และฝึกปฏิบัติ และการดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด -19 ในสถานศึกษา และ ชุมชน ณ ห้องประชุมเอราวัณ โรงเรียนบ้านคอกช้าง