ผอ.สพป.ชัยนาท ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการของศูนย์ประสานงานการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 6

วันที่ 28 มกราคม 2562 >>> ดร.ลออ วิลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท พร้อมด้วยนางลักษณ์ประไพ หนูพรหม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการของศูนย์ประสานงานการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 6 เพื่อสรุปผลและพิจารณาการประเมินฯ ณ ห้องประชุม สพป.อ่างทอง โดยมีนางลำพึง ศรีวิชัย ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. เป็นประธานการประชุม