โรงเรียนใน สพม.33 เดินหน้า “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม”

นายสำเริง บุญโต กล่าวว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีที่่เห็นชอบ โครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 โดยมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ เป็นหนึ่งใน 5 กิจกรรม ภายใต้โครงการฯ ที่ทุกหน่วยงานราชการต้องดำเนินงานพร้อมกันทั่วประเทศ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จึงได้นำคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด 85 โรงเรียน Kick Off ประกาศเจตนารมณ์ “ลด คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน”ตามโครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ในคราวประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา (สัญจร) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก อำเภอเมืองสุรินทร์ โดยมี นายนิวัติ น้อยผาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ และนายกฤษณุ เหลืองพิบูลกิจ นายอำเภอเมืองสุรินทร์ ร่วมเป็นสักขีพยาน

และเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 ภายหลังจากการเคารพธงชาติ ยืนสงบนิ่ง สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต ได้สร้างความรับรู้ ความเข้าใจ ในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ให้กับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ได้รับทราบและตระหนักร่วมกัน และสร้างพฤติกรรมการการงดใช้ภาชนะโฟมใส่อาหาร ๑๐๐% ตามโครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” และนำประกาศเจตนารมณ์ ลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน เป็นหน่วยงานต้นแบบภาครัฐ ใช้แก้วน้ำส่วนตัวหรือแก้วน้ำที่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก บรรจุน้ำไว้ดื่ม ใช้ภาชนะปิ่นโต/กล่องข้าว บรรจุมาอาหารกลางวันมารับประทานร่วมกัน ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติค และงดใช้ถ้วยน้ำ/ขวดน้ำพลาสติก ในการประชุม “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” และประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ร้านค้าในสำนักงาน ไม่ใช้โฟมเป็นภาชนะบรรจุอาหาร เมื่อนำแก้วน้ำส่วนตัวมาซื้อกาแฟ มีส่วนลดทันที 3 บาท ฯลฯ

นอกจากนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดยกลุ่มนิเทศ ติตตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้มีหนังสือแจ้งโรงเรียนในสังกัด รณรงค์การจัดการขยะในสถานศึกษา ต่อยอดไปยังชุมชน และร่วมส่งคลิปวีดีโอ ซึ่งเป็นกิจกรรมคัดแยกขยะ/การแก้ปัญหาขยะ/การรณรงค์ของโรงเรียน/หรือต่อยอดไปยังชุมชน ตามโครงการ “ทำความดีด้วยห้วใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และคัดเลือกส่ง สพฐ.ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัดให้ความร่วมมือเป็นจำนวนมาก นายสำเริง กล่าว

ติดตามภาพข่าวกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1910314382425365&type=1&l=0e00570e37