สพป.ปัตตานี เขต 3 ประชุมชี้แจงการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561

29 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเสกสรรค  กอเส็ม  ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 มอบหมายให้ นายวิศิษฐ์  พิทักษ์ลาวัลย์  รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 ปฎิบัติราชการ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เป็นประธานเปิด “การประชุมชี้แจงการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561” เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561  โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดที่เป็นหัวหน้าสนามสอบ กรรมการกลาง และตัวแทนศูนย์สอบ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.ปัตตานี เขต 3

 

ข่าว      มนทิชา  แวซอเหาะ
ภาพ     ฟูซียะห์  มาแจ
www.pattani3.go.th