สพป.ชัยนาท ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คลิป VDO การบริหารจัดการขยะของโรงเรียนในสังกัด สพป.ชัยนาท

วันที่ 29 มกราคม 2562 >>> นางลักษณ์ประไพ หนูพรหม รองผู้อำนวยการการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คลิป VDO การบริหารจัดการขยะของโรงเรียนในสังกัด สพป.ชัยนาท ณ ห้องประชุมเกษมสุข เพื่อคัดเลือก คลิป VDO การบริหารจัดการขยะของโรงเรียนในสังกัด เพื่อนำเสนอสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน