โครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ ของสถานศึกษาเขตพื้นที่อำเภอบางสะพาน และ อำเภอบางสะพานน้อย สังกัด สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 สู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพ

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ดร.มังกรแก้ว ดรุณศิลป์ ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 พร้อมด้วย นายภิญโญ พูลสวัสดิ์ รองผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 นายสมคิด ไชยแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยสัก และ นายเอก อดุลย์อารยะรังษี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฝั่งแดง คณะกรรมการและที่ปรึกษาโครงการ ฯ ได้ติดตามความคืบหน้าโครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ สู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพ ตามเส้นทางการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน สู่การพัฒนาความสามารถด้านช่างไม้ และกำหนดเป้าหมายมุ่งสร้างอรรถประโยชน์ ให้สาธารณชน ผู้มารับบริการจากเขตพื้นที่การศึกษา

ติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกที่นี่