สพป.พังงา จัดพิธีมอบทุนการศึกษา “มูลนิธิเจียร วรรณี วานิช ช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจน” และ “กองทุนกฐิน คุณเอกพจน์ บุญรอด วานิช เพื่อสำนักสงฆ์สองแพรก”

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ นายสมภาพ  นาคพันธ์ และนายนพดล  แสนบัณฑิต รอง ผอ.สพป.พังงา พร้อมด้วยบุคลากร สพป.พังงา ให้การต้อนรับ คุณอภิรักษ์  วานิช ประธานกรรมการมูลนิธิเจียร – วรรณี วานิช ช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจน และกองทุนกฐินคุณเอกพจน์ – บุญรอด วานิช เพื่อสำนักสงฆ์สองแพรก คุณจันทร์ทิพย์  วานิช และ คุณอิทธิพัทธ์ วานิช ซึ่งมามอบทุนการศึกษาให้นักเรียนในจังหวัดพังงาตลอด ๓๘ ปี สำหรับปี ๒๕๖๔ ได้มอบทุนการศึกษารวมทั้งสิ้น จำนวน ๕๑ ทุน รวมเป็นเงิน ๑๓๒,๐๐๐ บาท เพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจน ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษามีอนาคตที่ดี และเพื่อเป็นการส่งเสริมเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถในการเล่าเรียน ณ ห้องประชุมเทพทาโร สพป.พังงา