โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา”ขอเชิญชวนนักเรียนที่สนใจสมัครสอบ Pre-Woranari ประจำปี 2565 ผ่านระบบออนไลน์ “

ขอเชิญชวนนักเรียนที่สนใจสมัครสอบ Pre-Woranari ประจำปี 2565 ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อทดสอบความรู้ความสามารถด้านวิชาการเพื่อเตรียมพร้อมในการสอบเข้าศึกษาต่อ ม.1