ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี

วันจันทร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒  ดร.สมเกียรติ  ชิดไธสง  ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมให้การต้อนรับ พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี  ในโอกาสตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ตรวจเยี่ยมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่ศูนย์โอท็อปพุแคและตลาดหัวปลี และเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์พุแค “สวนป่าประชารัฐเพื่อความสุขของคนไทย” ณ สวนพฤกษศาสตร์พุแค  จังหวัดสระบุรี