สพป.สงขลา เขต 3 ตรวจรับแบบทดสอบและกระดาษคำตอบ O-NET

วันที่ 30 มกราคม 2562  เวลา 11.00  น  นายสมพงษ์  สุวรรณชาตรี ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 มอบหมายให้ศึกษานิเทศก์ พร้อมด้วย บุคลากร สพป.สงขลา เขต 3และกรรมการตรวจรับฯ  ดำเนินการตรวจรับแบบทดสอบและกระดาษคำตอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ซึ่งส่งมาจาก สทศ. ณ โรงเรียนบ้านลำชิง อ.นาทวี จ.สงขลา  ซึ่งจะใช้ในการสอบ O-NET วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562