สพป.ชัยนาท รับชมรายการ พุธเช้า ข่าวโรงเรียน / ข่าว สพฐ ครั้งที่ 5/2562

วันพุธที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 07.30 – 09.05 น. ดร.ลออ วิลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมชัยนาท พร้อมคณะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมชัยนาทผู้อำนยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากร สพป.ชัยนาท ร่วมรับชมรับฟัง รายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน  และ พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 5/2562 ผ่านระบบทางไกล  VDO Conference โดย ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. ประธานการประชุมได้มอบนโยบายพร้อมให้แนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาเพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ทั้งนี้ หลังรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” สพป.ชัยนาท ได้ดำเนินการประชุมสภากาแฟ เพื่อหารือและนำนโยบาย/ข้อสั่งการจาก สพฐ. มาปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภารกิจงานให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย พร้อมทั้งรับทราบผลการดำเนินงานของกลุ่มงานต่าง ๆ ณ ห้องประชุมเกษมสุข สพป.ชัยนาท