แจ้งปิดสถานศึกษาเนื่องจากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5

ด้วย สพฐ. แจ้งปิดสถานศึกษาและเฝ้าติดตามสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 รายละเอียดดังนี้ 04001-ว631