สพป.ปัตตานี เขต 1 ประชุมการจัดโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จชต.กระทรวงศึกษาธิการ “MOE CUP” ครั้งที่ 2 เพื่อเตรียมความพร้อม (กิจกรรมพิธีเปิด-ปิด)

วันพุธ ที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายภิรมย์ จีนธาดา ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ พร้อมด้วย รองผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 ผอ.กลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานคณะกรรมการ เลขาฯ ผู้ช่วยเลขาฯ และ คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ร่วมการประชุมการจัดโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จชต.กระทรวงศึกษาธิการ “MOE CUP” ครั้งที่ 2 เพื่อเตรียมความพร้อม (กิจกรรมพิธีเปิด-ปิด) ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 และวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562) ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมชบาทอง สพป.ปัตตานี เขต 1

ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 และวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562) ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมชบาทอง สพป.ปัตตานี เขต 1