สพป.สงขลา เขต 3 ดำเนินโครงการกวาดบ้านสีขาวตามปฏิบัติการสงขลาสีขาว ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 31 มกราคม 2562  เวลา 09.00  น  นายสมพงษ์  สุวรรณชาตรี ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.สงขลา เขต 3 ดำเนินโครงการกวาดบ้านสีขาวตามปฏิบัติการสงขลาสีขาว ประจำปีงบประมาณ 2562  ณ สพป.สงขลา เขต 3 ซึ่งได้รับแจ้งจากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงมหาดไทย (ศอ.บล.มท.) ให้ดำเนินการดังกล่าว โดยให้บุคลากรในสำนักงานทุกคนทุกตำแหน่งตรวจปัสสาวะ ณ ศาลาประชาคมอำเภอนาทวี และ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3