สพป.ลพบุรี เขต 1>รับมอบห้องหนัง เพื่อการเรียนรู้จากมูลนิธิเมเจอร์ แคร์ ให้แก่โรงเรียนในสังกัด

วันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. >> นางสาวภคจิรา จันทร์แดง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมพิธีรับมอบห้องหนัง เพื่อการเรียนรู้จากมูลนิธิเมเจอร์ แคร์ ณ โรงเรียนวัดสะแกราบ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1 : รายงาน/ศน.เบ็ญจมาศ : ถ่ายภาพ…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)