สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ประธานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนแก้ไขปัญหายาเสพติด การเฝ้าระวัง ป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก