ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียน ย้ำให้ครูสอนนักเรียนอ่านออกเขียนได้

31 ม.ค. 2562 นายเสกสรรค กอเส็ม รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ลงพื้นที่เยี่ยมผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ได้พบปะนักเรียนหน้าเสาธง และรับฟังปัญหาพร้อมแนะนำการจัดการเรียนการสอน ให้ช่วยกันสอนนักเรียนอ่านออกเขียนได้ ซึ่งจะสามารถต่อยอดทำให้นักเรียนสามารถเรียนวิชาอื่นๆ ได้ พร้อมกันนี้ได้ไปเยี่ยมหอพักนักเรียนโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้สอบถามความเป็นอยู่และรับฟังปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อหาทางแก้ปัญหาต่อไป ณ โรงเรียนบ้านสือดัง อ.สายบุรี บ้านมะนังยง บ้านตือเบาะ อ.ทุ่งยางแดง และบ้านโลทู อ.กะพ้อ

ภาพ/ข่าว     มนทิชา  แวซอเหาะ
รายงาน       ฟูซียะห์  มาแจ
www.pattani3.go.th