สพป.ชัยนาท ประเมินความพร้อมการขอเปิดรับเด็กอายุ 3 ปีบริบูรณ์เข้าเรียนชั้นอนุบาล 1

วันที่ 31 มกราคม 2562 >>>นางลักษณ์ประไพ  หนูพรหม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินความพร้อมการเปิดรับเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา (สำหรับเด็กอายุ 3 ปีบริบูรณ์) ปีการศึกษา 2562 ของสพป.ชัยนาท ประเมินความพร้อมการขอเปิดรับเด็กอายุ 3 ปีบริบูรณ์เข้าเรียนชั้นอนุบาล 1 ของโรงเรียนบ้านหัวถนน  โรงเรียนพระยาตาก และโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม โดยมีผู้บริหารโรงเรียน คณะครู กรรมการสถานศึกษา ตัวแทนท้องถิ่น และหัวหน้าศูนย์ประสานงานทางการศึกษาในพื้นที่ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลความพร้อมของโรงเรียน