สพป.นครราชสีมา เขต ๑ ร่วมกิจกรรมรณรงค์การจัดการขยะ 

วันศุกร์ที่ ๑  กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒    นายพิสิษฐ์   ชดกิ่ง  ผอ.นครราชสีมา  เขต ๑  พร้อมด้วย  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา   เขต ๑  และบุคลากรสำนักงานฯ   ร่วมกิจกรรมรณรงค์การจัดการขยะ  เพื่อให้บุคลากรในสังกัดดำเนินการตามมาตรกรลดใช้พลาสติก  โฟม  และบริหารจัดการขยะในสำนักงานฯ  เช่น  ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก    ใช้กระดาษ Reused   แยกประเภทขยะก่อนทิ้งและทิ้งให้ถูกประเภท   เป็นต้น