ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมการจัดห้องสอบการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ประจำปีการศึกษา 2561

วันศุกร์ที่ 1  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 พร้อมนายผดุงเกียรติ  รักษ์วรโชติ รองมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1   ออกตรวจเยี่ยมการจัดห้องสอบการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ประจำปีการศึกษา 2561 ในสังกัดกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเมืองหนองคาย  ณ  โรงเรียนอนุบาลหนองคาย  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 และโรงเรียนบ้านเมืองบาง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) พร้อมกันนี้ ผอ.สพป.นค.1 ได้ติดตามโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านเมืองบาง ทั้งให้กำลังใจแก่คณะครูและนักเรียนในการปฏิบัติงาน อีกด้วย