สพป.ชัยนาท ตรวจความพร้อมสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2561 

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 >>> ดร.ลออ วิลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมชัยนาท พร้อมด้วย นางทัศณี แก้วทอง ว่าที่พันตรีสมเกียรติ แก้วทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมชัยนาท เข้าตรวจเยี่ยมการบริหารการจัดการศึกษา และตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน เพื่อติดตาม ตรวจสอบ ในการดูแลคุณค่าทางโภชนาการอาหารกลางวันของนักเรียน โรงเรียนวัดวังน้ำขาว โรงเรียนบ้านสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย โรงเรียนอนุบาลเนินขาม อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท เพื่อติดตามคุณภาพด้านผู้เรียนตามนโยบาย สพฐ. โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ พร้อมตรวจความพร้อมสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ประจำปีการศึกษา 2561