ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ตรวจเยี่ยมติดตามความเรียบร้อยการดำเนินการจัดสอบ และให้กำลังใจนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 และเพื่อให้การดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ทำให้การจัดการทดสอบบรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้ ณ สนามสอบโรงเรียนวัดบ้านธิ โรงเรียนบ้านห้วยไซ โรงเรียนวัดขี้เหล็ก โรงเรียนเทศบาล1 บ้านกลาง โรงเรียนอรพินพิทยา โรงเรียนวัดน้ำดิบ โรงเรียนวัดบ้านก้อง และโรงเรียนตำบลบ้านแป้น