สพม.10 ดำเนินการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561

สพม.10  ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561  โดยดำเนินการทดสอบ ณ ศูนย์สอบทั้ง 4 จังหวัด เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร  เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562  ทั้งนี้  ดร.นิกูล ประทีปพิชัย รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10  ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมสนามสอบในจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งจังหวัดอื่นๆ ่จะเดินทางไปตรวจเยี่ยมในวันถัดไป  ทั้งนี้  ได้แต่งตั้งให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดรับ-ส่ง  แบบทดสอบ และออกตรวจเยี่ยมสนามสอบทั้ง 4 จังหวัด เหตุการณ์เป็นไปตามปกติทุกสนามสอบ

cof
cof
oznor
dav
rpt
cof