สพป.พิษณุโลก เขต 3 ต้อนรับตัวแทนสพฐ. เยี่ยมสนามสอบ O-NET

ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. ตรวจเยี่ยมสนามทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปี่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปี 2561  ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โดยมี ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ รองฯผอ.สพป.พล.3 ศึกษานิเทศก์   และนายทูลใจ ศรีพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์ ให้การต้อนรับ ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562