สพป.พิษณุโลก เขต 3 เยี่ยมสนามสอบ O-NET นครไทย และชาติตระการ

ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 ตรวจเยี่ยมสนามทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปี่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปี 2561  ณ โรงเรียนบ้านนาเมือง โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1  อ.นครไทย โรงเรียนบ้านห้วยช้างแทง โรงเรียนบ้านป่าแดง โรงเรียนบ้านเนินทอง   จ.พิษณุโลก