ผอ.สพป.สร.1 เยี่ยมสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561

ตามที่  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  กำหนดจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  สอบวันที่ 2  กุมภาพันธ์  2562  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  สอบวันที่  2-3  กุมภาพันธ์  2562   ทั้งนี้  นายคำปุ่น  บุญเชิญ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1  ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ในสังกัด โดยมีผู้บริหารและคณะครูให้การต้อนรับ  นอกจากนี้  ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1  ยังได้มอบหมาย  รอง  ผอ.เขตพื้นที่  ประธานเครือข่ายฯ และศึกษานิเทศก์  ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดที่เป็นสนามสอบ ระหว่าง วันที่  2 – 3  กุมภาพันธ์  2562   เพื่อให้กำลังใจและติดตามการดำเนินการสอบให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย  สำหรับวิชาสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 สอบ 4 วิชา ได้แก่ (1) ภาษาไทย (2) คณิตศาสตร์ (3) ภาษาอังกฤษ (4) วิทยาศาสตร์ โดย  สทศ. มีกำหนดการประกาศผลสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 25 มีนาคม 2562 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 26 มีนาคม 2562 ทางเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th