สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน

วันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. นายสุภชัย ปุริสาย ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 พร้อมด้วย นางสาวสุภัชญา สาวันดี นักประชาสัมพันธ์ และว่าที่ร้อยตรีอมร ศรีอนันต์ พนักงานบันทึกข้อมูล ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ให้กำลังใจ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งเปิดสอนในระดับชั้น อนุบาล 1 – ม.3 จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 149 คน ครูและบุคลากร จำนวน 13 คน (รวมรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน)ในภาคเรียนที่ 2/2564 เปิดสอนในรูปแบบ On-hand ในช่วงวันที่ 7-14 มกราคม 2565 เนื่องจากสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชนใกล้เคียงโรงเรียน จึงได้ปรับรูปแบบการเรียนการสอนในช่วงสัปดาห์นี้ มาใช้รูปแบบ On-hand ในทุกระดับชั้น