สพป.สระแก้ว เขต 1 งานวันครู ประจำปี 2565

วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนในสังกัดและบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 เข้าร่วมงานวันครู ประจำปี 2565 โดยมี นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธี ณ อาคารโดมเฉลิมราช ร.10 โรงเรียนสระแก้ว