สพป.ยโสธร เขต 1 จัดประชุมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 เป็นประธานการประชุมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านสำราญ สพป.ยโสธร เขต 1 เพื่อแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก และปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยมีเป้าหมายให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางของชุมชน เป็นต้นแบบ มีความพร้อมในการให้บริการการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้บริหารโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 44 โรงเรียน