สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จัดมหกรรมวิชาการ ประกวดรูปแบบการปฏิบัติ ที่เป็นเลิศ เพื่อการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในสังกัด

วันที่ 18 มกราคม 2565 ดร.มังกรแก้ว ดรุณศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดมหกรรมวิชาการ การประกวดรูปแบบการปฏิบัติที่เป็นเลิศในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ตามนโยบาย 4 สร้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 โดยมีสถานศึกษานำผลงานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ที่สามารถนำ วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ทำให้องค์การประสบความสำเร็จหรือนำไปสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นแบบอย่างให้กับสถานศึกษา ต่าง ๆ ได้มาร่วมนำเสนอประกวดแข่งขัน จำนวน 14 โรงเรียน ณ ห้องประชุมตะนาวศรี สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 พร้อมมอบเกียรติบัตร รางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์ดี รางวัลคุรุชน คนคุณธรรม แด่สถานศึกษา และ ครู ผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์