แนวทางขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  (๑  ตำบล  ๑  โรงเรียนคุณภาพ)  สพป.นครราชสีมา เขต ๑

วันจันทร์ที่  ๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒   เวลา  ๑๓.๐๐  น.  ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑    เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการจัดทำแนวทางพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  (๑  ตำบล  ๑  โรงเรียนคุณภาพ)   ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัด  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   ได้รับการพิจารณาเสนอเป็นโรงเรียนในโครงการฯ  จำนวน  ๔๐  โรงเรียน  เป็นโรงเรียนในอำเภอเมืองนครราชสีมา  จำนวน ๒๕  โรงเรียนและอำเภอโนนสูง  จำนวน  ๑๕  โรงเรียน