ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 รับมอบโน๊ตบุ๊คเพื่อการศึกษา จากบริษัท ทรู

31​ม.ค.62​/13.30 น./ น.ส.รัตนา​ อยู่​สวัสดิ์​ ผอ.สพป.จันทบุรี​เขต​2​ เป็นประธานในการรับมอบ
โน๊ตบุ๊คเพื่อการศึกษา​ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัท​ทรูคอปเปอร์เรชั่น​ ซึ่งมอบให้กับ
นักเรียนของโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ​ อ.สอยดาว​ จำน​วน​ 586​ เครื่อง   ​การมอบคอมฯนี้
จะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าถึงแหล่งข้อมูล   ข่าวสาร   เปิดจินตนาการในการเรียนรู้
เพิ่มช่องทางในการค้นคว้า หาคำตอบ คิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล สู่การลงมือปฏิบัติจริง
(Action Learning) ผ่านเครือข่ายสัญญาณ True High  Speed Internet ต่อยอดการเรียนรู้
ได้อย่างอิสระ พร้อมสร้างกลไกการมีส่วนร่วม เพิ่มการรับรู้ให้กับโรงเรียน พ่อแม่ ผู้ปกครอง
ผู้ใหญ่บ้าน และชุมชน ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมด้านการศึกษา มุ่งสร้าง
“เด็กดี-เด็กเก่ง” ในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างยั่งยืน