สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประชุม คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 19 ธันวาคม 2564 ดร.มังกรแก้ว ดรุณศิลป์ ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต1 ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2565 โดยมี ผศ.เสงี่ยม บุษบาบาน ประธานคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2565 พร้อมด้วยนายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์