ผอ.สพป.ชัยนาท ร่วมงานไหว้ตรุษจีน เรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม โรงเรียนอนุบาลชัยนาท

วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โครงการ Mini English Program โรงเรียนอนุบาลชัยนาท จัดพิธีไหว้ตรุษจีน เรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม ในงานได้มีการแสดงนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับวันตรุษจีนให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทศกาลตรุษจีน วัฒนธรรมประเพณี ซึ่งนักเรียนจะได้รับประสบการณ์ตรงผ่านกิจกรรมต่าง ๆ วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาประวัติ สิ่งของที่ใช้ในการไหว้ตรุษจีน โดยมี ดร.ลออ วิลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท มาเป็นประธานในพิธี มีคณะครูและนักเรียนในโครงการเข้ารวมพิธีกว่า 600 คน